နိုင်ငံတကာပါလီမန်များအဖွဲ Inter-Parliamentary Union (IPU) က ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီနေ့ အတွက် IPU ပြန်ကြားရေးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သော သတင်းလွှာ

ဒီမိုကရေစီအတွက် လူငယ်တို့၏ စွမ်းအားကို အသုံးပြုရန် နိုင်ငံတကာပါလီမန်များအဖွဲ့ Inter-Parliamentary Union(IPU) က တိုက်တွန်းခြင်း

၁။ ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးအတွက် နိုင်ငံ၏အရေးအရာများကို လက်တွေ့ အဆုံးအဖြတ် ပေးသည့် နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းများတွင် လူငယ်တို့၏စွမ်းအား ကိုအသုံးပြုရန် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတိုင်းတွင် လိုအပ်လျက် ရှိသည်ဟု IPU က ပြောကြားသည်။

၂။ (၁၅-၉-၂၀၁၄) ရက်နေ့တွင်ကျရောက်မည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီနေ့ကို ကြိုဆိုသည့် အနေဖြင့်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ နိုင်ငံ့အရေးကိစ္စများနှင့် ကင်းကွာနေသော လူငယ်များအားနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့် လုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်လာ စေရေးအတွက် ပြည်သူများသည် မိမိတို့၏အတွေး အခေါ်များကို ပြတ်သားစွာပြောင်းလဲကြရန် လိုအပ်သည်ဟု IPU က တိုက်တွန်းသည်။

၃။ လူငယ်သည် အနာဂတ်နှင့်အမြဲဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ လူငယ်တို့သည် အနာဂတ်ကိုဖန်တီး နိုင်သောစွမ်းအား ရှိသည့်အပြင် ပစ္စုပ္ပန်ကာလတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်နိုင်သည့် စွမ်းအားလည်း ရှိသည်ဟု IPU ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Radi က ပြောကြားသည်။ လူငယ်အများစုသည် နိုင်ငံရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ် သည့်လုပ်ငန်းနှင့် ကင်းကွာလျက်ရှိပြီး ဤအခြေအနေကို ပြောင်းလဲပစ်ရန် လိုအပ်သည်။

၄။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၂၅ နှစ်ကြားရှိလူငယ်များဖြစ်ကြ သည်။ သို့သော်မကြာမီကပြုလုပ်ခဲ့သော IPU သုတေသနပြုလုပ်ချက်အရ အသက် ၃၀ အောက်ရှိ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ စုစုပေါင်းလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ၏ ၂ ရာခိုင်နှုန်းအောက် လျော့နည်းနေကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ အသက် ၂၀ နှစ်နှင့် ၄၀ နှစ်ကြားရှိလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေသည် ကမ္ဘာ့စုစုပေါင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်ဦးရေ၏ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိ ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။

၅။ နိုင်ငံများစွာ၌မဲပေးခွင့်ရှိသည့် အနိမ့်ဆုံးအသက်နှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်ခံ ပိုင်ခွင့်ရှိသည့် အနိမ့်ဆုံးအသက်တို့အကြား၌ ကွာဟမှုရှိနေသည်။ ဤအချက်သည်လူငယ်ဦးရေများ စွာရှိသည့်နိုင်ငံတစ်ခု၌ “ လွှတ်တော်က လူထုအားကိုယ်စားပြုမှု” အပေါ် တိုက်ရိုက်အကျိုးသက် ရောက်စေသည်။ နိုင်ငံများစွာ၌ မဲပေးခွင့်ရှိသည့် အနိမ့်ဆုံးအသက်သည် ၁၈ နှစ်ဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ခံ ပိုင်ခွင့်ရှိသည့် အနိမ့်ဆုံးအသက်သည် ၂၂ နှစ်နှင့် အထက်ဖြစ်သည်။ မည်သို့ဖြစ်စေ၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအရေ အတွက်၏ သုံးပုံတစ်ပုံတွင် ရွေးကောက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသည့် အနိမ့်ဆုံးအသက်သည် ၂၅ နှစ်နှင့်အထက် ဖြစ်သည်။

၆။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိဒေသအားလုံး၌ ရွေးကောက်ပွဲများတွင် မဲပေးသည့်လူငယ်ဦးရေသည် နှစ်စဉ်ကျဆင်း လာလျက်ရှိသည်။ အသက်၃၅နှစ်အောက်ရှိ လူငယ်ဦးရေသည် စုစုပေါင်းလူဦးရေ၏ ၆၅ ရာခိုင်နှုန်း ရှိသည့် အာဖရိကတိုက်တွင် မဲပေးသည့် လူငယ်ဦးရေကျဆင်းလာမှုနှင့် နိုင်ငံရေးဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ များ၌ လူငယ်များပါဝင်မှုလျော့ကျလာခြင်းတို့ကို စိုးရိမ်ဖွယ် တွေ့ရှိနေ ရသည်။

၇။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းတွင် ကမ္ဘာ့ပျမ်းမျှအားဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးသည့်လူငယ် ဦးရေကျဆင်းလာခဲ့သော်လည်း ဒီမိုကရေစီအရေးနှင့်လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများအတွက် မကြာမီကပြုလုပ်ခဲ့သည့် လူထုလှုပ်ရှားမှုများတွင် လူငယ်များသည် ရှေ့တန်းမှပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ထို လှုပ်ရှားမှုများအနက်မှ တစ်ခုမှာအာရပ်နွေဦးလှုပ်ရှားမှု ဖြစ်သည်။ လူငယ်တို့၏ ပြောဆိုချက်များကို လူအများက ကြားသိနိုင်ရန်အတွက် လူမှုကွန်ယက်မီဒီယာ (social media) ကို အသုံးပြုခြင်းသည် ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက် အဓိကကျပြီးကြီးထွားလာလျက်ရှိသည့် တွန်းအားတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။

၈။ သို့သော်လည်းလူငယ်များသည် နိုင်ငံရေးစည်းဝိုင်း၏ အစွန်အဖျားတွင်သာရှိနေခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွင်းသို့ ရောက်ရှိလာအောင် အရေးတကြီး ကြိုးပမ်းမှုမျိုး မရှိခဲ့ပါ။

၉။ လူငယ်များအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပိုမိုပါဝင်လာစေရန် တွန်းအားပေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို IPU က ထောက်ခံအားပေလျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါကြိုးပမ်းချက်များတွင် မဲပေးခွင့်ရှိသည့် အနိမ့်ဆုံးအသက်နှင့် ရွေးကောက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသည့် အနိမ့်ဆုံးအသက်တို့ကို တစ်ပြေးညီဖြစ်စေရေး၊ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများတွင် လူငယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ရမည့် အရေအတွက်ကို သတ်မှတ်ပေးရေး၊ စာသင်ကျောင်းများတွင် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာနှင့် ပြည်သူ့နီတိ ပညာပေးရေးတို့ကို သင်ကြားပေးရန် ပါဝင်သည်။

၁၀။ နိုင်ငံရေးပါတီများသည်လည်း အထက်ပါလုပ်ငန်းများတွင် အလားတူအရေးပါသော ကဏ္ဍမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်။ အထက်ပါအချက်များကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံရေး၌ လူငယ်များ၏ စိတ်ပါဝင်စားမှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

၁၁။ လူငယ်များ၏စွမ်းအင်၊ အမြော်အမြင်နှင့် ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာမှုတို့ကို ဒီမိုကရေစီရှင်သန်ရေး၊ အပြုသဘောဆောင်သည့် ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက် အသုံးချရန် လိုအပ်သည်ဟု IPU ဥက္ကဋ္ဌကတိုက်တွန်းသည်။ ဒီမိုကရေစီဟူသည်မှာ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရှိ လူအားလုံး၏ဆန္ဒသဘောထား များကိုဖော်ပြချက်ဖြစ်ရမည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပါက ဒီမိုကရေစီသည်အဓိပ္ပါယ်ကင်းမဲ့သွားမည်။ လူငယ် များအားနိုင်ငံရေးပါတီများတွင် ပါဝင်လာစေရေး၊ လွှတ်တော်များနှင့် အစိုးရအဖွဲ့တို့တွင် ပိုမိုပါဝင် လာနိုင်ရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်သည်။

၁၂။ မကြာမီက ပြင်သစ်နှင့် အီတလီတို့တွင် အစိုးရအဖွဲ့ထဲ၌ လူငယ်များအား ရွေးချယ်ခန့်ထားခဲ့ ခြင်းသည် နမူနာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

၁၃။ “ လူငယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖိုရမ် ” ကို အဖွဲ့ဝင်ပါလီမန်ပေါင်း ၁၆၄ ခုပါဝင်သည့် IPU အဖွဲ့က ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း လုပ်ငန်းတွင် လူငယ်များပါဝင်လာကြရန် ဖြစ်သည်။

၁၄။ “ လူငယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ပထမအကြိမ်ကမ္ဘာ့လုံးဆိုင်ရာကွန်ဖရင့်” ကို ဂျီနီဗာ မြို့၌ (၁၀-၁၀-၂၀၁၄) မှ (၁၁-၁၀-၂၀၁၄) အထိ ကမ္ဘာအနှံ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီ(Worldwide Support for Development)အဖွဲ့၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၅။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းတွင် လူငယ်များပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကို တိုးမြှင့်နိုင်ရန် အတွက် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ အထက်ပါဖိုရမ် နှင့် ကွန်ဖရင့် တို့သည် လူငယ် ရေးရာနှင့် နိုင်ငံရေးတို့တွင် IPU အနေဖြင့် ပိုမို၍ တာဝန်ယူမှုကို ဖော်ညွှန်းသည့်ပထမဆုံး ခြေလှမ်းများ ဖြစ်ကြသည်။IPU’s News Release for International Day of Democracy 2014

Harness the power of youth for democracy, urges IPU

Geneva, 5 September 2014

Countries everywhere need to harness the power of youth in formal politics for the sake of democracy, says the Inter-Parliamentary Union (IPU).

Marking International Day of Democracy on 15th September, IPU is urging bold action and changes in mindset if disillusioned and alienated youth the world over are to be engaged in political decision-making.

“It is a cliché to always link youth to the future. Young people not only have the power to define the future, but also decide on the present,” says IPU President Abdelwahad Radi. “However, they are largely absent from formal decision-making politics and this has to change.”

Young people between 15-25 years of age represent 20 per cent of the global population but recent IPU research showed parliamentarians below 30 years of age accounted for less than two per cent of MPs. For those aged between 20-40 years, the figure increases to just 12 per cent.

In most countries, there is a discrepancy between the minimum ages for voting and standing for election, impacting directly on the representativeness of a parliament in a country with a large youth population. In most countries, the minimum voting age is 18 years while the average minimum eligibility age for a candidate is just over 22 years. However, in a third of countries, the minimum eligible age for a candidate is 25 years or above.

Voter turnout among young people across all regions of the world is also worrying. In each region of the world, youth electoral participation has either been in serious decline for many years or is simply low, although there are individual national exceptions. Africa, where 65 per cent of the population is below 35 years and where the average age for an MP is lower than elsewhere, is nevertheless of particular concern due to low levels of youth voter turnout and youth participation in political protests.

Although a decline in the global average of voter turnout from 1990 onwards has been largely attributed to the drop in electoral participation among the youth, young people have been at the forefront of several recent mass movements for democracy and socio-economic rights. This includes the protests that led to the Arab Spring. The use of social media to make their voices heard is also a vital and growing force for change.

Nevertheless, young people remain on the political periphery and the case for concerted action to bring them into the political fold has never been more urgent.

IPU recommends a range of actions be taken to encourage greater youth political participation. This includes countries aligning the minimum age for voting and standing for election, establishing youth quotas in electoral laws for parliamentary representation and investing more in political and civic education for school children. Political parties have a similarly critical role to play. Youth outreach, quotas for young candidates and initiatives ensuring young people have a say in decision-making within political parties would go far in increasing youth participation and regaining trust in politics among disenfranchised youth.

“The energy, vision and beliefs of young people have to be harnessed if democracy is to live up to its name and be a thriving force for positive change,” President Radi urges.

“Democracy is nothing if not an expression of all voices in society. We must do what it takes to get more young people into political parties, into parliament, into government – now.”

The recent election or nomination of more young people to government in countries such as France and Italy is a positive example.

As part of its efforts, IPU established a Forum of Young Parliamentarians within the 164-member Organization in 2013 aimed at garnering youth input on both institutional and political decision-making. It is also holding the First Global Conference of Young Parliamentarians on 10-11 October, 2014 in Geneva, with support from the Worldwide Support for Development, to find concrete ways to stimulate youth engagement and participation in politics. Both represent first steps of a larger IPU commitment on youth and politics.

Related Posts: