မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျေးလက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအပေါ် ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင် သစ်တောလုပ်ငန်း၏ သက်ရောက်မှု

သုတေသနစာတမ်းတိုအမှတ်(၈၄)

Read More

၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဝန်ကြီးဌာနများ၏ အသုံးစရိတ်များ၊ အကောင်အထည်ဖော်မှုများ၊ ဖြည့်စွက်တောင်းခံမှုများ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များ၏ အရအသုံးခန့်မှန်းချက်များနှင့် လိုငွေဖြည့်ဆည်းထောက်ပံ့ခြင်းများ

သုတေသနစာတမ်းတိုအမှတ်(၈၃)

Read More

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားစာကြည့်တိုက်သမိုင်းနှင့် အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်ဥပဒေကြမ်းလေ့လာချက်

သုတေသနစာတမ်းတိုအမှတ်(၈၂)

Read More

မြန်မာနိုင်ငံ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ

သုတေသနစာတမ်းတိုအမှတ်(၈၁)

Read More

မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးအခြေအနေပြောင်းလဲတိုးတက်မှုကိုလေ့လာခြင်း

သုတေသနစာတမ်းတိုအမှတ်(၈၀)

Read More